Teqemeniya ku li rêbejê hatibû bicîkirin hat înfilaqkirin