Çendîn sal e bi îhtîmam li zarokên xwe yên astengdar dinêre