Avahiyên dîrokî yên li Mêrdînê ji bêxwedîtî yek bi yek hildiweşin