Mayina ku hatibû bicîkirin hat înfilaqkirin: 2 leşker mirin